Ljubav Je Bol, Ivan Kalar, I Ona Sama, Diridonda, Na Brigu Kuća Mala, Ta Divna Splitska Noć, Marice Dušo, Ćiribiribela Mare Moja, Dva Bracanina, Šjor Bepo, Falile Se Kaštelanke, Da Nije Jubavi, Smiljaniću, Dalmatinski Lero, Di Si Bija Kad Je Grmilo, Marjane Marjane, Kome Bi Šumilo More Moje Sinje, Večeras Je Naša Fešta

9 thoughts on “ Ljubav Je Bol, Ivan Kalar, I Ona Sama, Diridonda, Na Brigu Kuća Mala, Ta Divna Splitska Noć, Marice Dušo, Ćiribiribela Mare Moja, Dva Bracanina, Šjor Bepo, Falile Se Kaštelanke, Da Nije Jubavi, Smiljaniću, Dalmatinski Lero, Di Si Bija Kad Je Grmilo, Marjane Marjane, Kome Bi Šumilo More Moje Sinje, Večeras Je Naša Fešta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *